Quy Tắc Về Thời Gian Nghỉ Trong Thi Đấu Giải Pickleball: Đảm Bảo Sự Công Bằng và An Toàn

Quy Tắc Về Thời Gian Nghỉ Trong Thi Đấu Giải Pickleball

Trong mọi cuộc thi đấu giải Pickleball, quản lý thời gian nghỉ giải đóng một vai trò quan trọng, không chỉ để duy trì tính công bằng mà còn đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả người chơi.

Dưới đây là những quy tắc chi tiết về thời gian nghỉ trong 1 trận đấu giải pickleball để hướng dẫn một cách chính xác và minh bạch:

Nghỉ Bình Thường:

 • Người chơi được phép hai lần nghỉ giải cho các trò chơi 11 hoặc 15 điểm và ba lần nghỉ giải cho trò chơi 21 điểm.
 • Mỗi kỳ nghỉ giải kéo dài tối đa 1 phút.
 • Trận đấu có thể tiếp tục sớm nếu tất cả người chơi đã sẵn sàng.
 • Trọng tài sẽ thông báo khi còn 15 giây và gọi “time in” khi kỳ nghỉ giải kết thúc.

Nghỉ Y Tế:

 • Người chơi có quyền yêu cầu nghỉ giải y tế từ trọng tài.
 • Nhân viên y tế sẽ được triệu tập và bắt đầu bộ đồng hồ 15 phút nếu cần.
 • Nếu có điều kiện y tế hợp lệ, người chơi được phép nghỉ giải y tế không quá 15 phút.
 • Nếu không có lượt nghỉ giải y tế, người chơi sẽ được tính một lượt nghỉ giải thông thường.

Chơi Liên Tục:

Trận đấu nên được tiếp tục liên tục, với khả năng uống nước hoặc lau mồ hôi giữa các vòng đánh.

Nghỉ Cho Thiết Bị:

 • Người chơi cần giữ trang phục và thiết bị trong tình trạng chơi tốt.
 • Trọng tài có thể cấp một lượt nghỉ giải cho việc điều chỉnh hoặc thay đổi thiết bị cần thiết.

  Thời Gian Giữa Các Trận:

  • Thời gian giữa các trận là hai phút, và người chơi có thể sử dụng lượt nghỉ giải của họ.
  • Nếu một đội trở lại thi đấu trước khi lượt nghỉ giải bắt đầu, họ sẽ giữ lại lượt nghỉ giải cho trận đấu sắp tới.
  • Thời Gian Giữa Các Trận Đấu: Thời gian giữa các trận đấu là 10 phút, và nếu tất cả người chơi sẵn sàng, trận đấu có thể bắt đầu sớm.

   Trận Đấu Bị Treo:

   Trận đấu bị treo sẽ tiếp tục với cùng một người giao bóng, tỉ số và số lượt nghỉ giải còn lại.

    Những Quy Tắc Nghỉ Khác:

    • Không có lượt nghỉ giải nào trước trận đấu, và trọng tài có thể gọi lượt nghỉ giải trong tình huống khẩn cấp.
    • Tình huống y tế và vết thương chảy máu sẽ được giải quyết theo quy tắc cụ thể, và mọi chất ngoại vi trên sân sẽ được loại bỏ hoặc làm sạch.

    Kết Luận:

    Quy tắc về thời gian nghỉ trong thi đấu giải Pickleball không chỉ giúp duy trì tính công bằng mà còn đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người chơi. Sự tuân thủ đúng đắn của những quy định này sẽ tạo nên một môi trường thi đấu tích cực và minh bạch cho tất cả các đội và người chơi tham gia.